Går inn som eier i forskningsinstitutt

Adm.direktør Roger Sørensen i Åkerblå på Frøya. 

Nyheter

Frøyaselskapet Åkerblå går inn på eiersida i forskningsinstituttet Møreforskning. Samtidig gjør Møreforskning grep og slår sammen tre selskaper til ett.

- De siste årene har det skjedd store endringer i forskningssektoren. Rammebetingelsene er i stadig endring. Møreforsking er landets største regionale forskningsinstitutt med en nasjonal posisjon innenfor sine satsningsområder. Gjennom å slå sammen dagens tre selskaper til én enhet vil vi få mer ut av dagens ressurser, og være bedre rustet til fortsatt vekst, sier styreleder Tormod Thomsen i en pressemelding.

Møreforsking har i over 40 år bidratt med forskning der behovene i det regionale næringslivet har stått i fokus. I dag består konsernet av tre selskaper Møreforsking Molde AS, Møreforsking Ålesund AS og morselskapet Møreforsking AS. Ved å slå sammen disse tre selskapene vil selskapet utnytte administrative ressurser mer effektivt og styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom fagteamene i Molde og Ålesund. Møreforsking har som mål å styrke sin tilstedeværelse i hele fylket. Høsten 2019 ble den første Møreforskeren ansatt med arbeidssted Campus Kristiansund.

- Vi har som mål å fortsette veksten i hele regionen, og ønsker også å satse på forskning i et enda bredere spekter av næringslivet, sier styrelederen.


Ble tilbudt en lederstilling mot at hun ikke sa opp:

- Det er ikke hver dag du får en slik mulighet i så ung alder

 

Møre og Romsdal Fylkeskommune er største aksjonær. I forbindelse med sammenslåingen kommer Åkerblå inn på eiersiden. Åkerblå er den største uavhengige fiskehelsetjenesten i Norge, og har lokasjoner langs hele kysten fra Volda til Tromsø. Siden 1991 har de bidratt til bedre fiskehelse for den norske oppdrettsnæringen.

- Møreforskings næringsrelevans og brede kompetanse innen både samfunnsvitenskapelig og marin forskning vil være med å styrke Åkerblås faglige profil, sier Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå.


- Vi tar gjerne litt av æren for at Frøya har passert 5000 innbyggere

Vokser ut av sine kontorene på Sistranda, samtidig som nye avdelingskontor kommer til.