Innrømmer svikt i rusomsorgen. - Men nå har vi hentet inn hjelp

Kommunaldirektør (rådmann) Beathe Sandvik Meland. 

Nyheter

- De tunge rusmisbrukerne må flyttes, og de må følges opp 24/7.