Har løst problemet med kommunens digitale innsynsløsning

Kommunikasjons- og beredskapsjef Kjell Roar Sæther. 

Nyheter

Hitra kommunes digitale innsynsløsning er operativ igjen

Lokalavisa skrev denne uken at Hitra kommunes digitale innsynsløsning ikke har vært i drift siden nyttår, på grunn av problemer med innføring av nytt arkivsystem i forbindelse med kommunesammenslåingen.Men nå sier kommunen i en pressemelding fra kommunikasjons- og beredskapsjef Kjell Roar Sæther at de har løst problemet de har slitt med.

«Det er med glede at Hitra kommune kan informere om at vår innsynsløsning nå er oppe og går igjen. Kommunen har hatt utfordringer med innsynsløsningen vår en tid. Løsningen vært helt ute av drift siden nyttår. Vi har nå fått systemet i orden, og løsningen er tilgjengelig igjen. Årsaken til driftsproblemene har var endringer i systemene som følge av kommunereformen», står det i pressemeldingen.


Nytt oppsett av saksbehandlingssystemet

«Etter kommunesammenslåingen med Snillfjord kommune ble det laget et nytt oppsett av saksbehandlingssystemet (vårt digitale arkiv) fra 1. januar 2020. Det er kravet i arkivloven som pålegger oss dette. Det er saksbehandlingssystemet som «leverer data» til innsynsløsningen, og det er «koblingen» mellom disse systemene som har feilet. Innsynsløsningen gir innbyggerne tilgang til postliste og politiske saksdokumenter og referater.»


Etablering av en helt ny kommune:

Hva gjør Hitra de siste ukene før kommunesammenslåinga med Snillfjord?

Dette har de gjort så langt, dette gjenstår og dette blir de ikke ferdig med.Postliste og politiske møter

I løsningen får du tilgang til:

• Kommunens postliste med direkte tilgang til de siste 500 postene som har kommet inn. Du kan også søke etter dokumenter for de 6 siste månedene ved å trykke på «Flere valg» og angi periode.

• Kommunens oversikt over politiske utvalg med møtedokumenter og protokoller.