Ikke helt i mål med kaianlegget ennå

Den nye liggekaia på Siholmen.  Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Den nye liggekaia på Siholmen ser ganske ferdig ut, men den er det ikke, sier Ann-Magritt Glørstad, virksomhetsleder for drift - og kommunalteknikk, i Frøya kommune. Flere har henvendt seg til lokalavisa og uttrykt utålmodighet over at det ikke er gitt tilgang til å bruke den nye kaia.