Foreslår nytt sted for brann, ambulanse og politi

Tom Skare (Frp) mener blålys-etatene må bygge sammen i Fillan næringspark. 

Nyheter

Lokalavisa skrev nylig om planene om å samlokalisere brann, ambulanse og redningsskøyte på en av to tomter i Gammel-Fillan. Planene er kun på diskusjonsstadiet, men Tom Skare (Frp) mener det snarest bør diskuteres andre planer for hvor blålysetatene skal ligge.