Rot i Lerow-regnskapet før konkursen

Revisor mente at det var vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift av Lerow.

Lerow Star var Lerows flaggskip. 

Nyheter

Lerow meldte oppbud 5. februar, og Fosen tingrett åpnet konkurs 11. februar, slik lokalavisa har omtalt tidligere.