Inn i nye lokaler

- Før måtte folk kjøre en omvei for å komme til butikken

Finn Arne og Conny Tannvik hadde nyåpning av Intermat mandag. 

Nyheter

Det var i fjor at daværende innehaver Oleksandr Ivaniuta måtte flytte ut av lokalene i «Bakeribygget» på grunn av renovering, og inn i midlertidige lokaler i kjelleren i Fillan grendahus.