Foreldrene kritisk til spareplanen

Nordskag oppvekstsenter.  Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Foreldrene ved Nordskag oppvekstsenter er ikke begeistret over administrasjonens forslag om å flytte 5.-7-trinnet fra Nordskaget til Nabeita for å spare penger.