Sula og Dolm offisielt godkjente som såkalte nøkkelsteder

Sula kapell 

Nyheter

Det har lenge blitt jobbet med å inkludere Sula kapell på Frøya og Dolm kirke på Hitra i den Nasjonale kystpilegrimsleia.