Innfører streng adgangskontroll ved helseinstitusjoner

Hitra kommune innfører streng adgangskontroll ved helseinstitusjoner, forteller kommunen på sine nettsider torsdag kveld.
Nyheter

- Fra og med i dag innfører vi utvidede restriksjoner for besøk ved Hitra sykehjem og bofellesskap (Blåfjell). Hovedregel fra nå og inntil videre blir at vi ikke tillater besøk til leietakere eller beboere, skriver kommunen.

- Fra og med fredag ettermiddag denne uken (13. mars) blir hovedinngangen stengt. Fra mandag og inn til videre blir det åpent fra 07.45 – 16.00. Dette er for å fortsatt kunne gi nødvendig helsehjelp til innbyggere som har avtaler i kontorgangen på tunet. Fra og mandag blir hovedinngangen stengt fra og med kl. 16.00 til neste morgen, opplyser kommunen.

Hitra kommune har på sine hjemmesider lagt ut en lang beskrivelse av hvordan innbyggere og ansatte nå skal forholde seg til situasjonen etter at Regjeringen idag iverksatte en lang rekke med tiltak i et forsøk på å begrense korona-spredning.