Ber utenbygds folk om å holde seg unna Frøya

Nyheter

Frøya kommune tyr til sterke grep i forsøk på å hindre spredning av koronaviruset. Fredag ettermiddag går kommunen ut med en klar oppfordring til utenbygds folk om ikke å komme til Frøya.

"Vi ber folk som har bostedsadresse utenfor Frøya kommune om å bli hjemme."

Det skriver Frøya kommune i en melding på sine hjemmesider , som også er sendt innbyggere på SMS. Kommunen ber også egne innbyggere om å holde seg mest mulig i ro.

"Våre innbyggere bør også begrense sine reiser utenfor kommunen til et absolutt minimum. Innbyggere/bedrifter som mottar fisketurister e.l. bes i størst mulig utstrekning følge oppfordringen om å begrense tilreisende til kommunen. Dette er i tråd med regjeringens føringer fra i går," skriver Frøya kommune.


 

Tidligere i dag gikk Hitra kommune ut med en oppfordring til hyttefolk om ikke å dra på hytta hvis de er i korona-karantene.

- Hitra kommune har ikke kapasitet til å bistå både våre egne innbyggere og hyttebefolkningen dersom de skulle bli syke, skriver Hitra kommune.