- Reiser internt på Hitra og Frøya kan foregå som normal

Nyheter

Reiser mellom hjem og arbeidssted internt på Hitra og Frøya kan foregå som normalt, skriver ordførerne Ole L. Haugen (Hitra) og Kristin F. Strømskag (Frøya) i en orientering til innbyggerne:

Det er ønskelig med en presisering av de råd som kommunene har kommet med de siste dager. Dette fordi vi mottar mange spørsmål fra både kommunenes og andre kommuners innbyggere.

Dette er en krevende periode for oss alle, både innbyggere, kommuneledelse og helsetjenester. Det er en tid for å være raus, ta vare på hverandre og ta de hensyn som skal til for at vi kan håndtere denne situasjonen på en best mulig måte for alle.


Ett hotell stenger dørene:

Nesten 30 ansatte blir permittert

 

Hitra og Frøya kommune følger myndighetenes råd og anbefaling om å begrense all unødvendig aktivitet og reising i denne perioden som regjeringen har satt til 26.mars. Det presiseres at dette ikke er et pålegg, men et råd til befolkningen for å bidra til den dugnadsinnsatsen vi er avhengige av for å begrense koronavirusets utbredelse og hjelpe til slik at presset på helsetjenestene våre fordeles over en lengre periode.


 

Dette gjelder ikke nødvendige jobbreiser og annen reising som anses viktig og nødvendig. Reiser mellom hjem og arbeidssted internt på Hitra og Frøya bør således kunne foregå som normalt.

Råd til hyttebeboere er basert både på kapasiteten i egen kommune på helsehjelp hvis folk skal bli syke, samt begrensningen av unødvendige reiser på tvers av kommunegrenser.

Ordfører Ole L. Haugen og ordfører Kristin F. Strømskag