Korona-informasjon fra NAV Hitra Frøya:

Nyheter

Informasjon fra NAV Hitra Frøya. (gjelder begge kontor, både Hitra og Frøya)

Publikumsmottaket på NAV Hitra og NAV Frøya er som kjent stengt, men ansatte i er tilgjengelig på telefon, mail, sms.

De fleste som nå blir permittert, sykmeldt, eller av andre grunner har behov for å komme i kontakt med NAV, skal kunne finne svar på sine spørsmål på nav.no. De kan også registrere seg som arbeidssøkere, og søke dagpenger digitalt.

Vi oppfordrer de som melder seg ledig om å oppdatere/ registrere CV. Det er svært viktig at kompetansen er registrert slik at NAV kan hjelpe til med å skaffe de permitterte jobb, eller at de kan matches mot arbeidsgivere som har behov for deres arbeidskraft.


At man er registrert som arbeidssøker, er en forutsetning for å kunne søke dagpenger.

Vakttelefoner er opprettet i begge kontor: (Betjenes fra kl. 09:00 – 14:00 hverdager)

  • NAV Hitra: 99 10 91 60
  • NAV Frøya: 95 36 34 96

Brukes ved henvendelser som haster.

NAV Hitra Frøya har en minimumsbemanning på 4 ansatte fysisk på plass hver dag, (2 pr kontor) ellers rullerer vi på å ha hjemmekontor. Alle oppgaver og all saksbehandling blir ivaretatt som vanlig. Vi vil forsikre innbyggerne at brukermøter blir gjennomført, men nå på telefon, video eller andre dialogløsninger. De som er i et oppfølgingsløp hos NAV blir kontaktet av sin veileder.