Kommunen vil ikke bruke forkjøpsretten

Illustrasjonen viser hvordan bygget på den nevnte tomta vil bli. Bygget i bakgrunnen er allerede ferdig. 

Nyheter

Vikantoppen AS søker om å få utsatt byggefrist på en fjerdedel av en tomt de kjøpte i 2017, med byggefrist innen utløpet av 2020.