Se direkte kl. 16:

Tre statsråder med siste nytt om korona-pandemien

Nyheter

Pressekonferanse om håndtering av korona-pandemien

Mandag kl. 16:00

Den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen, i dag med justis- og beredskapsministeren, landbruks- og matministeren og helse- og omsorgsministeren. Fagdirektør Frode Forland fra Folkehelseinstituttet og fungerende assisterende direktører i Helsedirektoratet, Linda Granlund og Espen Nakstad, vil også være til stede.

NB - hvis du opplever problemer med å se sendingen i bildet i denne artikkelen, gå til regjeringens nettTV-løsning her:

www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-med-statsradene-maland-bollestad-og-hoie/id2694561/