Etablerer beredskapsteam

Randi S. Lundquist (t.v.) og Torill M. Pettersen 

Nyheter

Som en følge av store utfordringer i forbindelse med koronapandemien, har de lokale næringsforeningene nå etablert et beredskapsteam for næringslivet i øyregionen. Beredskapsteamet skal ha som mål å styrke og sikre gode tiltak i en svært krevende tid.

Legge til rette

Teamet skal videre bidra til at konsekvensene av koronapandemien blir så små som mulig for regionen.

- I det ligger det å legge til rette for at det er bedrifter og jobber å gå tilbake til for de som nå er/vil bli permittert når dette er over. Videre at de som fortsatt er i virksomhet kan fortsette og eventuelt får bistand til å komme seg gjennom krisen, uttaler næringsforeningene i en felles melding.


 

Ulike behov

De påpeker at næringslivet har ulike behov for rådgivning og skadebegrensning.

- Vi skal oppfordre til å «holde hodet kaldt» og tenke kortsiktig i et langt perspektiv.

Videre skal beredskapsteamet bidra med å knytte på kompetanse og fagmiljø for å løse den enkeltes utfordringer. Sentrale stikkord her er å koble bedriften opp mot riktig ressurs, hjelpe til med å systematisere situasjonen og ta strategiske valg samt ha oversikt over eksisterende og nye støtteordninger fra virkemiddelapparatet.


Flere av lokalbutikkene merker godt oppsving på enkelte varetyper

Oppussingsboom de siste ukene: Den nye hverdagen gjør at flere velger å oppgradere hjemmet.

 

Ta kontakt

- Beredskapsteamet skal være en arena hvor man får kanalisert behov. Teamet bør være en arena for gode råd og tilbakemeldinger. Ta kontakt – få hjelp, oppfordrer næringsforeningene.

Fokus i arbeidet videre skal være:

- Skadebegrensning

- Å være en rådgiver, samtalepartner og veileder.

- Å legge til rette legge for å nyttiggjøre seg de offentlige tiltakspakkene.

- Være en støtte for bankene og videreformidle utfordringene slik våre bedrifter beskriver dem.

- Påvirke det offentlige apparatet for om mulig få til raskere saksbehandling og byggestart for bygg- og anleggsnæringen.

- «Webinar» om ulike tema. Vi inviterer inn ulike bransjer til å sette agenda.


- Folk må bruke butikken

Lokalbutikkene på Hitra og Frøya ber folk fortsatt ta handleturen.

 

Organisering

Beredskapsteamet skal organsieres og ledes av næringsforeningene på Frøya og Hitra.

Man har også funnet det er fornuftig å ha ett beredskapsteam for øyregionen når man vet at mange bedrifter har aktivitet i begge kommunene og er avhengige av hverandre.

- Vi er en region med felles bo- og arbeidsmarked, understreker næringsforeningene.

Beredskapsteam for næringsliv skal ha ukentlige møter.

200 permitterte

Ifølge Nav er det nå 88 bedrifter i øyregionen som har gått til permitteringer av sine ansatte. Mer enn 200 personer er permitterte.

Dette er teamet

Beredskapsteamet består av følgende deltagere:

- Randi Lundquist, Hitra Næringsforening

- Synnøve Aukan, Hitra kommune

- Torill M Pettersen, Frøya Næringsforum

- Nils Jørgen Karlsen, Frøya kommune

- Bjørg Rabben, Sparebank 1 SMN

- Tor Espnes,  Hemne Sparebank

- Heidi G Nielsen, Blått kompetansesenter

- Elin Reppe, Nav Hitra og Frøya