Kraftig nedgang i trafikken på fv.714

Bomstasjonen på Valslag. 

Nyheter

Siden myndighetene i begynnelsen av mars begynte å innføre tiltak for å hindre Korona-smitte har aktiviteten i samfunnet endret seg mye.