Arbeidsledigheten har ikke vært høyere siden krigen

Arbeidsledigheten har ikke vært høyere siden krigen, verken i Norge eller i Trøndelag. Koronakrisen har ført til kraftig økning i arbeidsledigheten, også i øyregionen
Nyheter

Hovedårsaken er ifølge Nav en kraftig økning i antall permitteringer som følge av tiltakene iverksatt for å begrense spredningen av koronaviruset. Per 24. mars er 23 741 arbeidsledige i Trøndelag. Dette utgjør 9,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten har økt med 18 815 personer, tilsvarende 382 prosent siden 3. mars.