Hotellet blir heldøgns sykeavdeling for koronasmittede hitterværinger

Hjorten hotell 

Nyheter

Hitra kommune har inngått en avtale med Hjorten hotell i Fillan om å ta i bruk deler av hotellets sengekapasitet dersom koronakrisen skulle gi økt behov for pasientplasser.