Gir formannskapet myndighet i alle saker

Kommunedirektør Beathe Sandvik Meland og ordfører Kristin F. Strømskag ledet kommunestyremøtet, mens de andre representantene deltok via internett. 

Nyheter

Frøya kommune ønsker å legge til rette for effektiv og god behandling av politiske saker for følge opp pålegg, råd og anbefalinger som helsemyndighetene gir i disse korona-tider.