Åpner samfunnet gradvis:

Dette skjer med skolene, frisørene og hytteforbudet

–Vi har nå sammen fått kontroll på viruset, derfor kan vi åpne opp samfunnet litt etter litt. Vi skal gjøre det sammen, kontrollert og over tid, sier statsminister Erna Solberg.
Nyheter

Barnehagene, 1.- 4. trinn i grunnskolen og SFO vil bli gjenåpnet, og regjeringen vil i slutten av april oppheve forbudet mot å overnatte på hytta. Frisører og andre virksomheter med en-til-en-kontakt vil få gjenoppta sin virksomhet hvis de følger krav om smitteverntiltak. Endringene vil skje gradvis i løpet av april.

I tillegg vil regjeringen gjenåpne videregående skole for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2, dersom det kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, forteller regjeringen i en pressemelding:

Regjeringen åpner for at studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som etter planen skal avslutte sine studier og prosjekter denne våren, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april. De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.


 

I løpet av april

– Vårt mål er fortsatt å slå ned koronaviruset. Nå ser vi at tiltakene begynner å virke. Jeg vil rette en stor takk til alle som har gjort en stor innsats ved å holde seg hjemme, holde avstand og hindre smittespredning. Takket være denne innsatsen kan vi gradvis endre på tiltakene, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen vil gjenåpne barnehagene fra 20. april og senest 27. april, og 1. til 4. trinn på grunnskolen og SFO fra 27. april.

Det blir nedsatt faggrupper som i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og organisasjonene i barnehage og skole skal lage en konkret veileder og gi opplæring i hvordan smittevern kan ivaretas. Det gjelder blant annet hvordan undervisningen kan organiseres, og henting og levering i barnehagen.

Regjeringen vil gi føringer som gjør at tiltakene blir mest mulig like over hele landet. Disse kravene skal fastsettes i forskrift.

Det skal lages nasjonale kriterier for hvordan man skal håndtere smittespredning i en barnehage eller skole.

Tilbud til alle

– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte. De skal få god og tydelig informasjon om hvordan de skal begrense smittespredning. Jeg er glad for at de minste barna snart skal få komme tilbake til barnehagene og skolene, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Det blir unntak for plikten til å gå på skole for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

Skoleeiere skal fortsatt gi et skoletilbud til alle utsatte barn og unge i skolen, også de over 4. trinn.

– Det er et mål at alle elever skal kunne komme tilbake til skolen før sommeren, på en eller annen måte, dersom det er smittevernmessig forsvarlig, sier Melby.

Gradvis og kontrollert

Regjeringen vil vurdere strategien og tiltakene for å slå ned korona-viruset regelmessig.

– Kampen mot viruset er ikke vunnet, selv om vi nå ser ut til å ha nådd målet om at hver person i gjennomsnitt ikke smitter flere enn én. Vi må fortsatt belage oss på strenge smitteverntiltak i lang tid. Gjenåpningen av samfunnet skal skje over tid og kontrollert. Dette skal vi klare sammen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

For helsefaglige virksomheter med en-til en-kontakt, som psykologer og fysioterapeuter, skal det utvikles bransjestandarder for smittevern i samråd med Folkehelseinstituttet. Disse virksomheten kan drive mer som vanlig når forskriftsfestede krav om smittevern følges, og tidligst fra 20. april.

For andre bransjer med en-til-en-kontakt, som frisører og hudpleiere, skal det utarbeides bransjestandarder for smittevern i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og bransjen. Virksomheter som følger forskriftsfestede krav kan holde åpent senest fra 27. april.

– Tydelige standarder for smittevern gjør at disse bransjene kan drive sin virksomhet på en trygg måte. Derfor kan vi nå endre tiltakene gradvis, sier Høie.


Overnatting på hytta

Regjeringen har også besluttet at forbudet mot å overnatte på hytta blir opphevet fra 20. april.

– Det vil ikke lenger være straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser, sier Bent Høie.