Korona-smittet har kommet hjem

Illustrasjon av Korona-virus. 

Nyheter

En mann i 70-årene fra Hitra testet positivt for Korona-smitte 1. april. Han ble samme dag lagt inn på St.Olavs hospital på grunn av redusert allmenntilstand.