Opphever de strenge reiseforbudene - men ber folk ta ansvar

Nilsberg og Kristiansen 

Nyheter

Hitra og Frøya kommuner har bestemt seg for å ikke videreføre den såkalte "Søringskarantenen", som egentlig heter: "Forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med opphold i Hitra kommune, utvidede karanteneregler".

På Frøya het den samme forskriften: Forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med opphold i Frøya kommune, utvidede karanteneregler for enkelte fylker".Denne forskriften ble innført i midten av mars, og ga påbud om at de som hadde reist til alle fylker sør for Dovre måtte i to uker karantene når de kom hjem til Hitra eller Frøya. For personer som bor sør for Dovre var det forbud om å oppholde seg i Hitra eller Frøya kommuner. Forskriften har blitt vedtatt en uke av gangen av kommunelegene.Samtidig oppheves forskriftene: "Forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med visse private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, campingvogner, bobiler og båter Frøya kommune", og "Utvidet forskrift om forebygging avkoronasmitte i forbindelse med visse privatesammenkomster og ansvar forarbeidsgivere, campingvogner, bobiler og båter - Hitra kommune".

Men begge kommuneoverlegene, Ingrid Kristiansen på Frøya og Geir Nilsberg på Hitra oppfordrer folk til å vise ansvar:

Kommuneoverlegen minner likevel om den nasjonale dugnaden som innebærer at

  • Alle fritidsreiser bør unngås.
  • Reising begrenses så mye som mulig.
  • Vi må fortsatt være lojale mot smittevernsreglene.

Bedrifter med virksomhet i kommunen oppfordres til å fortsette med de smitteverntiltakene de har forhold seg til så langt, utfra regne risikoanalyser og kommunens anbefalinger. Karantenebestemmelse for de som kommer fra utlandet, gjelder fortsatt.

Kommuneoverlegen berømmer det ansvar både befolkning og bedrifter har vist så langt i denne situasjonen, og oppfordrer til å fortsette den gode innsatsen!

Personlig ansvar

Hver enkelt av oss har personlig ansvar for at smitte begrenses. Slik unngår vi at smittsomme sykdommer blusser opp.

Og husk, større frihet gir også større ansvar.