Slik skal skoleskyssen gjøres trygg for å unngå smitte

Grethe Opsal er direktør for kommunikasjon og drift ved AtB.  Foto: AtB AS

Nyheter

Mandag (27. april) starter elever i 1.-4. klasse og enkelte videregåendeelever igjen på skolen. Dermed begynner bussene å gå til og fra skolene i fylket, men med mange tiltak for å unngå smitte.

- Den en praktiske gjennomføringen av skoleskyssen vil så langt det lar seg gjøre være i henhold til nasjonale veiledere for smittevern for skolene fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, opplyser direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal.

Må holde avstand om bord

Veiledere for smittevern for skolene sier at det på skoleskyss bør være minst ett sete mellom passasjerene.

-  På grunn av dette og av hensyn til kapasitet, vil skolelinjene til grunnskolene først og fremst være åpen for de med rett til skoleskyss, forklarer Opsal.


 

Smitteverntiltak på bussene

Tiltakene innebærer at elevene må holde avstand både når de venter på bussen og om bord i bussen. På skolebussene til grunnskole vil det merkes tydelig hvilke seter som ikke kan benyttes. Sjåfør vil også veilede elevene slik at de vet hvor de kan sitte.

Det vil gjennomføres ekstra renhold på bussene før hver avgang gjennom desinfisering av berøringsflater som holdestenger og stoppknapper.

På skolebusser til grunnskole vil det ikke være sperring mellom sjåfør og elevene som reiser. Sjåførene vil følge nødvendig smitteverntiltak gjennom bruk av eksempelvis håndsprit og hansker.

AtB har også dialog med de enkelte skoler og kommuner for å tilpasse skyssen på best mulig måte. Der hvor det er behov, vil det settes inn ekstra kapasitet for å sikre at det blir tilstrekkelig avstand mellom passasjerene.

Grethe Opsal minner om at alle som har rett til skoleskyss og har reisekort, må ha med dette som bevis for reisen. I tillegg blir oppdatert ruteinformasjon tilgjengelig på atb.no og i appen AtB Reise.