Bursdager

Dette er seks av ukas 37 med runddag

Øverst fra venstre: Arvid Hammernes, Lars Arne Børø og Karin Forsnes. Nederst f.v.: Trude Brustad, Eva Braseth og Karl Petter Nyvold 

Nyheter

mandag 27.04

65 år