Russetida blir ikke som vanlig i år. Slik velger Øyregionens russekull å innlede mai

Når det ikke er lov til å samles i store grupper, må russen tenke annerledes.

Hitraruss, fra venstre: President Frida Schjetne Johnsen (18), president svartruss Mia Helsø (17), inkluderingssjef Ola Marius Ottesen (18), knutesjef Remy Heggvik Aune (18), president Emilie Caroline Seehuus Lian (18) og inkluderingssjef Ingeborg Wahl (18). (Bildet er tatt ved eb tidligere anledning.) 

Nyheter

Svartrussen på Frøya valgte en svært enkel seremoni ved Hammarvatnet mandag kveld. Rødrussen på Hitra skal gjennomføre russedåpen i små grupper med inntil de tillatte fem personene og med påkrevet avstand. Og rødrussen på Frøya tester ut en digital variant av russedåpen.