Femsifret antall laks rømte fra Frøya - må overvåke flere lakseelver i Trøndelag

Oppdrettsanlegget Tennøya ligger rett sør for Sula.  

Nyheter