Hvis du får en torsk med gult merke, så...

  Foto: Havforskningsinstituttet

Nyheter

Hva om du i sommer får en torsk med et gult merke på ryggen. Hva gjør du da?

Sannsynligheten er stor for at torsken er en del av Havforskningsinstituttets prosjekt «Aktiv forvaltning av marine ressurser, Frøya og Hitra». Prosjektet startet i 2018 i samarbeid med blant annet Hitra og Frøya kommuner og Trøndelag fylkeskommune og har som formål å forske på livet i havet rundt oss og hvordan øyværinger bruker havet til yrke og fritid.

I fjor ble det merket 78 torsk rundt Hitra og Frøya. Prosjektleder og forsker Alf Ring Kleiven forteller at det nå er gjort gjenfangster.


Nye data avslører litt flere mysterier om havet rundt Hitra og Frøya

Forskerne har samlet store datamengder om strømforhold og viktige fiskebestander rundt Hitra og Frøya. Nå skal dataene deles med øyværingene.


- Det ser ut som fiskeaktiviteten igjen har tatt seg opp nå og vi har fått inn et par gjenfangster i det siste. På kartet er en torsk som ble merket 5. mai 2019 og gjenfanget 16. februar av en fritidsfisker. Den ble gjenfanget 7,4 kilomter fra der den ble merket, forteller Kleiven på prosjektets Facebookgruppe.

Nå i mai er det ny feltrunde med 11 dagers feltarbeid for videre kartlegging av fiskebestandene rundt Hitra og Frøya.- Første videoopptak i dag og teiner settes i Froan. Har med «Rind» fra Fiskeridirektoratet, forteller Kleiven.

På feltrunden skal flere torsk merkes. Merket er gult og er festet på ryggen til torsken. Får du en torsk med merke så kan den rapporteres på et skjema på nettsida til Havforskningsinstituttet


Bli med i forskningsprosjekt på livet i havet på Frøya og Hitra

Bli med i forskningsprosjekt på livet i havet på Frøya og Hitra