Åkerblå kjøper seg enda større

Øystein Markussen, Kay Roger Fjellsøy, Per Anton Sæther, Hill Jorunn Kåberg fra Marin Helse, Renathe Greve og Frode Westby fra Åkerblå.   Foto: Åkerblå

Nyheter

I fjor høst kjøpte Åkerblå Group As 49 prosent av aksjene i Marin Helse As. Nå kjøper frøyaselskapet de resterende 51 prosent av de nordnorske selskapet.

"Marin Helse og Åkerblå vil bestå som egne selskaper, men vil inngå et nært samarbeid hvor en kan dra veksler på selskapenes sterke sider til å enda bedre møte oppdrettsnæringens behov. Samtidig vil Åkerblås fiskehelse, miljø- og tekniske avdeling i Nord Norge etablere felles kontorfasiliteter med Marin Helse i Alta, Tromsø og Harstad," skriver selskapene i en pressemelding tirsdag.


Hologrambriller gjør at fiskehelsepersonellet kan jobbe fra kontoret

Fiskehelsetjenesten Åkerblå håper spesialbrillene skal gjøre at fiskehelsepersonell kan reise mindre, men likevel være mer til stede på merdkanten. De testet utstyret på Ocean Farm 1.

 

– Dette er en god løsning for de to selskapene og norsk oppdrettsnæring. Som bidragsytere til en bærekraftig utvikling av næringen er vi avhengige av mer spisskompetanse for å kunne bidra effektivt og mer målrettet til å løse dagens og morgendagens problemstillinger. Åkerblå og Marin Helse vil på denne måten få enda bedre forutsetninger til å møte disse utfordringene, sier Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå Group, i pressemeldinga.Ingen av selskapene vil gi detaljer om hva denne avtalen er verdt.

Åkerblå Group er eid av selskapets ledelse og sjømatinvestoren Broodstock Capital. Åkerblå har de senere årene vokst kraftig, blant annet gjennom oppkjøp.


 

I februar ble det kjent at Åkerblå går inn på eiersida i forskningsinstituttet Møreforskning. Samtidig gjør Møreforskning grep og slår sammen tre selskaper til ett.