Må velge ny varaordfører

Torfinn Stub, Venstre 

Nyheter

Venstres kommunestyrerepresentant, formannskapsmedlem og varaordfører på Hitra, Torfinn Stub, har bedt om permisjon fra sine kommunale verv i en periode framover.