Helgetanker

- Pinsa er kirkas bursdag

Birgith Østnes 

Nyheter

1. pinsedag er spesiell på mange måter. Denne dagen var starten på den universelle kristne kirke, noe vi kan lese om i de to første kapitlene av Apostlenes gjerninger i Bibelen.

Vi blir også kjent med den tredje parten av treenigheten; Gud, Jesus og nå Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd skulle være Jesu stedfortreder, talsmannen vår, advokaten vår og følgesvennen vår.

Denne dagen ble en ny start for Jesus venner, og det har ringvirkninger helt inn i vår tid. Derfor feirer vi 1. pinsedag som en helligdag og kirkas bursdag. Da ble kirka som institusjon og trossamfunn dannet eller om en vil bruke begrepet; født.

Pinsen er også en herlig årstid. Og nå er vi så heldige at vi er lovet godt vær. Mange drar på hytta, eller bruker anledningen til å gå fine turer i Guds frie natur. Spesielt her på Hitra og Frøya er vi velsignet med mye og vakker natur.

Nå ser vi de nye spirene komme, blomster og trær blir «født på ny». Lam, kalver, og små hjortekalver ser livets lys. Ja, det er en herlig tid. Alt vitner om liv og undere som skjer rundt oss.

Tilbake til kvelden før pinsedagen for ca.2000 år siden. Da var Jesu venner samlet og av frykt for jødene hadde de låst døren. Da sto plutselig Jesus der, midt iblant dem og sa; «Fred være med dere». Han viste dem sårene i hendene og siden, og sa igjen «Fred være med dere», og så sendte han dem ut til å være kirke. (Johannes evangeliet kapittel 20, vers 19 – 22).


Fremdeles sier Jesus «Fred være med dere» - til oss. Han ønsker at vi skal fortsatt være kirke på jorden. Han utfordrer oss i dag til være hans etterfølgere. Han har lovet av vi ikke skal være alene, nei, Den Hellige Ånd er nå vår venn og medvandrer, ikke bare på spesielle dager, men alle dager og alle slags dager.

Jeg er så heldig at hver gang jeg har gudstjeneste så får jeg si til menigheten: «Fred være med dere» på vegne av Jesus. Dette er noe av det fineste jeg får hilse dere med.

Derfor vil jeg også hilse dere med dette i disse helgetanker;

«Fred være med dere»

Gratulerer med dagen, God pinsehelg og Guds velsignelse ønskes dere fra Birgith prest