Koronapenger skal gi tørrere og tryggere veier

Statens vegvesen bruker 10 millioner koronakroner på å sikre riks- og Europa-veger i Trøndelag mot store vannmengder.
Nyheter

Et stadig våtere klima, med store og plutselige nedbørsmengder, stiller større krav til Statens vegvesen når de skal sørge for et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

– Ekstremnedbør som flommer over vegbanen, øker trafikantenes risiko for trafikkulykker, og det øker slitasjen på vegene. Vi som driver med drift og vedlikehold jobber med å forebygge dette, ved å sørge for at såpass enkle ting som grøfter, vegbanens kanter og stikkrenner er riktig dimensjonert for å ta unna vannet som kommer, sier Roar Dypvik, prosjektleder Drift og vedlikehold i Statens vegvesen i en pressemelding.

I vår fikk Statens vegvesen tildelt 600 millioner koronakroner til å gjennomføre ekstraordinære tiltak. Ti millioner gikk til å sørge for bedre avrenning på riksveger i Trøndelag.

– Vi fikk en tildeling på ti millioner for å ruste opp stikkrenner, drenering og grøfter langs E6, E14, E39 og riksveg 70 i Trøndelag. Vi har allerede utført nesten halvparten av arbeidet i løpet av mai. Resten blir gjennomført forløpende, og vi skal være ferdige i løpet av sommeren, sier Dypvik.

Statens veivesen ser også et stadig større behov for å forberede seg på større vannmengder.

– Vi tar de stedene vi vet behovet er størst, først. Vi dimensjonerer rett og slett opp vegnettet for å tåle økt vannføring, for eksempel ved at vi bytter ut gamle stikkrenner fra 400 mm til 600 mm, sier han.