Første testkjøring gjennomført. Nå skal også løypa til Nessadalen testes

Dette bildet er fra tilsvarende turbin-transport på Hitra i fjor. Her kjører spesialtransporten gjennom Fillan.  Foto: Statkraft

Nyheter

Transportøren som skal frakte det plasskrevende utstyret opp til vindkraftverket i Nessadalen, gjennomførte onsdag den første av testkjøringene. Da var det selve internveiene i anleggsområdet som ble prøvekjørt.