Nye tilbud får gjenåpne. Dette er siste korona-nytt

Helseminister Bent Høie  Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Nyheter
  • Regjeringen gjennomfører lettelser av flere koronatiltak fra 15. juni. Treningssentre, badeland og svømmehaller gjenåpnes på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det blir tillatt med arrangementer på inntil 200 personer.

  • Regjeringen åpner for fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene fra 15. juni, men beholder karantenekrav og innreiserestriksjoner fra regioner med mye smitte. Regioner og områder som unntas fra krav om innreisekarantene, unntas også fra Utenriksdepartementets reiseråd.


Det er blant hovedpunktene fra Regjeringens orientering om nye smittevern-tiltak presentert fredag ettermiddag.

Nye reiseråd

- Vi har begynt å gjenåpne samfunnet sammen, over tid og kontrollert i tråd med vår langsiktige strategi. Nå åpner Norge for fritidsreiser i Norden etter gitte kriterier, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Innen 20. juli vil det vurderes å endre reiseråd og innreisekarantene for enkelte andre europeiske land. Smittesituasjonen i de ulike landene vil være bestemmende for dette.

UD fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land utenfor Norden.

Statsministeren understreker at regjeringen ikke kan gjøre for mange og for omfattende lettelser på en gang, selv om lettelsene hver for seg kan være godt begrunnet.

- Dersom vi gjør for omfattende lettelser samtidig, risikerer vi å miste kontrollen og i verste fall måtte innføre inngripende tiltak igjen, sier Erna Solberg.

Kriteriene for å fjerne reiserestriksjonene fra Norge til de nordiske landene omfatter blant annet antall smittede i forhold til folketall, antall innleggelser på intensivavdelinger og hvor stor andel som tester positivt. Det dreier seg også om testregimer og systemer for smittesporing og informasjon.


Alle regioner i Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark oppfyller i dag de norske kriteriene. Danske myndigheter har vedtatt egne nasjonale regler for København-området som nordmenn som reiser til landet må forholde seg til. Store områder i Sverige oppfyller ikke disse kriteriene nå, og her vil det fortsatt være karantenekrav og begrensninger i adgangen til innreise til Norge. Per nå er det Gotland i Sverige som oppfyller de norske kriteriene.


Justering av korona-tiltak

Det gjøres unntak fra kravet om minst én meters avstand mellom profesjonelle utøvere innen kultur og idrett i forbindelse med arrangementer. Dette inkluderer blant annet spillere og støtteapparat under seriekamper i toppfotball. Det blir også unntak fra én-metersregelen for personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir og andre skolelignende tilbud, varsler regjeringen.

- Men alt blir ikke helt som før. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå økt smittespredning utover sommeren. Vi får større frihet, men dette er frihet under ansvar. Vi vil følge godt med på hva summen av lettelsene gjør med smitterisikoen, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.


Lokalavisa har besøkt korona-gruppa på Frøya. Les mer her:


– Sommeren kan jo bli en utfordring, men vi er godt forberedt på å håndtere ulike situasjoner

Selv om de nå er godt forberedt på enhver situasjon, er de likevel spent på hvordan sommeren blir. Lokalavisa har tatt en prat med korona-gruppa på Frøya.

 

Bransjestandarder
 

Treningssentre, badeland og svømmehaller har laget bransjestandarder for smittevern i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Disse kan ha garderober åpne. Det samme kan idrettshaller.

Kommunene kan selv gjøre vurderinger av behovet for eventuelle lokale tilpasninger der smittepresset er større.

- Det du og jeg har gjort som enkeltpersoner har gitt Norge kontroll på smitten. Det vi gjør som enkeltpersoner nå, avgjør om vi kan fortsette å ha kontroll. Det er like viktig som før å følge smittevernreglene. Ellers vil innsatsen de siste månedene ha vært forgjeves, påpeker statsministeren.


Fram med saksa igjen, bort med mobilene

Mobilforbud, engangskapper og god avstand mellom kundene er blant tingene vi kan vente oss når når salongene åpner neste uke.

 

Ansvarlig arrangør


Når grensen utvides fra 50 til 200 personer, opprettholder regjeringen kravet om ansvarlig arrangør som må ha oversikt over deltakerne på store arrangementer. Det er viktig for enkel smittesporing. For privatpersoner som samles, er gruppestørrelsen fremdeles 20 personer.

Forbudet mot arrangementer over 200 personer gjelder også for varemesser og midlertidige markeder. Dette gjelder ikke loppemarkeder i regi av frivillige organisasjoner.


 

- Dette er fordi alle tilstelninger der mange personer samles vil kunne utgjøre en risiko for smittespredning, understreker helseminister Bent Høie.

De første virksomhetene som fikk åpne fra 27. april, som frisører, hudpleiere og kjøreskoler, har mer detaljert regulering og konkrete forskriftskrav enn andre bransjer fordi de var tidligst ute.

- Disse vil vi nå gå gjennom på nytt og vurdere om enkelte av kravene for en-til-en-virksomheter kan nedjusteres og om de eventuelt kan passe inn i en "trafikklysmodell", sier Høie.