Koronaledigheten mer enn halvert i Trøndelag

Ser også en tydelig nedgang i Øyregionen.
Nyheter

I månedsskiftet mars/april var arbeidsledigheten på et historisk toppunkt i Norge. 24. mars var 23 741 personer registrert som helt arbeidsledig i Trøndelag. Nå er andelen helt ledige redusert med 58 prosent, ned til 9 922 personer.