Har bestemt seg for kjøp av brakkerigg til ombygging av skolen

Kommunestyret har vedtatt å kjøpe en brakkerigg som skal brukes til personalbygg under renovering av Fillan skole.
Nyheter

Behandlingen av saken har vært gjennom flere runder etter at flere leverandører leverte sine tilbud på både kjøp og leie av brakkerigger.