Stor interesse, men færre som vil selge

Avdelingsleder ved Eiendomsmegler 1 Hitra og Frøya, Renate Ledel  

Nyheter

– Hittil i år er det solgt 27 fritidsboliger på Hitra og Frøya - ganske likt som fjoråret hvor det ble solgt 26.