Helgetanker

- En ny tilværelse, kort eller langvarig?

Grete Hammer 

Nyheter

Etter en ustabil vinter og en kald vår, kan vi nå glede oss over sommer, varme og sol. Innestengt har vi også vært i flere uker i frykt for hvordan vi skal håndtere den nye usynlige fienden, corona. Vi er jo i en slags krig. Dette er sommeren hvor vårt langstrakte land skal oppleves på kryss og tvers. Noen gleder seg og andre tenker vel med et MEN, hvordan skal dette gå? Vil det bli en god eller dårlig høst?

Så langt har vi alle gjort så godt vi kunne i å følge myndighetenes råd om smittevern. Tiden som ligger foran oss nå hvor vi skal kunne bruke vår frie vilje mer, ser ut til å kunne bli en stor utfordring alt ettersom hvilke sosiale feriebehov vi har. Landet åpner mer, men en meters regelen gjelder fortsatt. Ferieklare nordmenn slippes løs med et forbehold over nakken. Det kan endre seg over natta. Balanserer vi på en knivegg eller vet myndigheten hva de gjør? Det vil tiden vise. Akkurat nå er det vanskelig å spå om framtiden om et virus vi tidligere ikke har hatt blant mennesker.

I historien kan vi lese om tidligere tider, pest og plager som har vært opp igjennom århundrene. Kanskje måtte folk finne seg i det på en måte da levekår og mediedekning var noe helt annet. I dagens væren som flyr igjennom alle slags «skyer» og apper går både løgn og sannet om hverandre fortere enn vi klarer å tenke selv. Vi gjør oss avhengige av hva myndigheter dirigerer samtidig som vi søker sannheten et annet sted dersom vi ikke er enige i det som fortelles. Mange varianter av virusets opphav har blitt lansert, men det er ikke det denne refleksjonen handler om. Dog hadde det vel vært trygt om alle på forhånd visste fakta om situasjonen og så kunne lage regler ut i fra det. I alle fall var dugnadsånden på topp da det stod på som verst og vi har så lang klart oss godt. Så får ettertidens evaluering finne ut av hvordan det gikk.

Fra dagens situasjon vil jeg nå gjøre et langt hopp bak i tid. Mennesker har alltid søkt etter sannheten før den åpenbarte seg. Profetier som kommer i fra Gud som vi leser om i gammeltestamente, vil i sin tid bli oppfylt. Det er sannhet fra himmelen. Hva er da sannhet og hva er da løgn ut ifra hvordan vi skal velge et liv hvor vi kan finne fred uansett omstendigheter i verden? Verden har alltid vært i kaos, opprør og urettferdighet. Kriger og sykdomsplager har fart over jorden i flere tusen år.

For meg personlig har jeg funnet et sted å søke sannheten og finne fred for mitt indre. Det har ikke all tid vært like enkelt å skille rett i fra galt da denne verden er full av stemmer som påberoper seg sannheten og den rette løsningen. Politiske vinder farer fram og tilbake og vi mennesker søker i flokk det som passer oss best. Jeg har i min ungdom vært politisk engasjer og hevet meg inn i mang en diskusjon til egen læring. Jeg trodde jeg kunne finne den rette løsning inntil jeg fikk åpenbart at sjelefreden fantes et annet sted. Det er bare en som har sannheten å tilby, i alle fall for meg. Det er Jesus Kristus som ved Guds ånd seiret over døden og lever i dag. Verden vil fortsatt storme, men sammen med Fredsfyrsten blir det lettere.

Så tilbake til «skyen» Det finnes mange fine musikk alternativ på nett som kan bidra til ettertanke og et indre tryggere liv. Noe så traust som salmer, oppbyggende lovsang og gospel. Du er sikkert mye flinkere enn meg på nett og kanskje «snubler» du over noe som var akkurat for deg. Der Jesus er gartneren er hele himmelen åpen over oss, og høsten vil bli god.

God ferie til alle sammen hvor enn dere drar. husk en meter da og ta med dere håndsprit.


Med vennlig hilsen Grete Hammer