- Fergeløsning må på plass før arbeidet starter

- Dette er en av de viktigste sakene for både frøy- og hitterværinger nå, mener pensjonistpartiene på øyene.

Fra venstre: Arild Margido Johansen (Frøya PP), Jan Handberg og Per Ervik (Hitra PP) og Svein Viggo Johansen (Frøya PP) 

Nyheter

Våre undersjøiske tunneler skal oppgraderes. Først ut er Frøyatunnelen, og det varsles et omfattende arbeid som vil pågå i mer enn ett år. Blant annet må ventilasjonssystemet, lyssystemet og det elektriske anlegget utbedres eller skiftes ut, og nødsystemet må oppgraderes. Dette er et arbeid som medfører at tunnelen må stenges for trafikk i lange perioder. Prosessen med å finne ut hvordan dette skal løses trafikalt er i gang.