Her er lista over Hitra- og Frøyabedrifter som har fått lønnskompensasjon fra Nav

Nyheter

Da korona-pandemien slo inn over landet og sendte svært mange ut i arbeidsledighet, vedtok Stortinget den såkalte Lønnskompensasjonsordningen. Ordningen skal gi permitterte full lønn de første tjue dagene.