Tilbakeblikket

Førsteklassinger på Hemnskjel for 10 år siden

Fra venstre: Aaron Bertram, Ingrid Lian, Willi Kruger. Silje Hansen Røvik. Kontaktlærer er Ella Fugløy Lian.  Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Denne gjengen utgjorde første klasse ved Hemnskjel oppvekstenter i 2010.