Tilbakeblikket

Denne gjengen gikk ut av ungdomsskolen i sommer

Bak fra venstre: Erland Jamtøy, Kacper Strus,  Jonas Veltrup, Gaute Kylling, Una Ø. Sivertsen, Tinus Suhrke, Benjamin Kaald, Ida B. Ulvan Lervåg, Kim Richard Elvemo, Joakim A. Mulstad, Steinar Simonsen, Karolina Szumczyk, Odin T. Ulvær. Alma Lovisa Nodland var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Nyheter

Denne gjengen startet i  første klasse ved Strand oppvekstsenter på Innhitra høsten 2010.