Hele Hitra blir barnehage når den nye friluftsavdelingen åpner

Stine Marita Karlsen, enhetsleder ved Fillan barnehage, viser frem nærområdet til friluftavdelingen. 

Nyheter

17. august kan Fillan barnehage ta over sin nye friluftsavdeling, nesten rett over gata fra hovedavdelingen, med bare en liten furuskog og bergknauser imellom. Der er et kommunalt hus bygget om til ny barnehage.