Årets TV-aksjon til Mausund:

- Vi spiser ett kredittkort i uka

Nyheter

Årets TV-aksjon gjennom NRK besøker i forkant av aksjonen Mausund Feltstasjon for å sette seg nærmere inn i hvordan plastproblemet i havet fortoner seg her på Trøndelagskysten. Plast i verdenshavene er nemlig årets tema under TV-aksjonen 18.oktober. Fokuset er å stoppe plasten før den havner i havet.