Dramatisk nedgang for denne selarten i Froan 

Skal undersøke miljøgifter, men forsker tror selen dør av andre årsaker.

Havertunge i Froan. Stadig færre har blitt født de siste ti årene. Foto: Bjørn Munro Jenssen. 

Nyheter

Froan er et av de viktigste områdene for selarten havert i Norge. Når haverten i september-oktober skal føde, eller «kaste» som det heter når seler får unger, er det mange havertmødre som drar fra Nordland sørover til Froan. Der finner den sky selen både fred og nok mat til å kaste sin ene unge.