Helgetanker

Striskjorte og havrelefse

Sokneprest Birgith Østnes 

Nyheter

Detter er et kjent ordtak eller begrep som blir brukt når ferien er over og hverdagen og rutiner innhenter en igjen. Nå er ferien ubønnhørlig over for min del, og en travel høst ligger foran meg og alle de andre som jobber i kirka. Det strømmer på med dåpsbarn, nye konfirmanter melder seg på og årets konfirmanter skal endelig få konfirmert seg. Travelt ja, men veldig positivt og kjekt.

Tenk så heldig jeg er som får møte alle disse menneskene, barn, ungdom, foreldre og de eldre. Mennesker som beriker livet mitt – kanskje uten at de er selv klar over det.

Har du tenkt på hvordan møtet med deg virker på andre mennesker. Jesus sier at vi skal elske vår neste som oss selv. Hvordan møter vi vår neste – og hvem er egentlig vår neste. Et ord som blir brukt ofte, for noen kanskje litt høytidelig. Vår neste er menneskene i familien din, naboen din, kollegaen din, skole eller studiekameraten din. Men også den som sitter i kassen på dagligvarebutikken, postbudet – ja egentlig dem du ikke engang vet navnet på.Hvordan kan jeg elske dem jeg ikke kjenner. Hva menes det med å elske. Å elske er; å vise respekt for mennesket, det er å vise omsorg for mennesket, det er å møte den andre med vennlighet. Det er å være mot et annet menneske slik du ønsker å bli møtt og behandlet selv. Så enkelt – men kanskje vanskelig.

«Å leva det er å elska», står det i en av salmene våre. Så enkelt – så vanskelig. Men – det er lov å prøve. Et nikk, et smil, et takk til den du møter. Koster lite, men betyr mye. Kanskje du beriker et annet mennesket liv ved faktisk bare å være deg selv.

Må Gud velsigne oss og hjelpe oss til å være et medmenneske som i handling, det å bare være, peker på Han som er kjærlighet.


Å leva det er å elska det beste di sjel fekk nå,
å leva det er i arbeid mot rikare mål å trå.

Å leva, det er i livet å finna det største verd;
å leva, det er å vinna til sanning i all si ferd.

Å leva, det er å leggja all urett og lygn i grav;
å leva, det er som havet å spegla Guds himmel av.


Tekst: Anders Vassbotn
Melodi: Per Steenberg


God helg og Guds velsignelse ønskes dere alle fra Birgith prest!