- Nå venter jeg spent på utfallet av auksjonen

I dag starter auksjonen av de nye oppdrettstillatelsene.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. 

Nyheter

Nærings- og fiskeridepartementet har tidligere besluttet at det skal auksjoneres ut nye oppdrettstillatelser i grønne produksjonsområder.

Som følge av trafikklyssystemet, kan havbruksnæringen vokse seks prosent i grønne produksjonsområder i 2020. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten gjennom auksjon- Oppdrettsnæringen er viktig for norsk verdiskaping, og bidrar til å sikre aktivitet og arbeidsplasser langs kysten. Nå legger vi ut nye tillatelser til salgs, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i melding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Hvor lenge auksjonen vil vare avhenger blant annet av budgivningen i auksjonen. I 2018 varte en tilsvarende auksjon i tre dager.

- Dette er en god mulighet for oppdretterne til å øke produksjonen. Auksjonen legger til rette for at de som blir tildelt tillatelsene, er de som verdsetter dem høyest. Nå venter jeg spent på utfallet av auksjonen, sier fiskeri- og sjømatministeren.I produksjonsområdet Nordmøre og Sør-Trøndelag er det under aukjsonen en tilgjengelig kapasitet på 6.384 MTB (maksimal tillatt biomasse)

Det er i alt lagt ut om lag 27.000 tonn tillatelseskapasitet til salgs fordelt på 9 av 13 produksjonsområder.