Her er summen som trengs for å innfri ønsket om bomfritt 714

Her er summen som trengs for å innfri ønsket om bomfritt på F.v.714 Lakseveien.

Bommen på Valslag. 

Nyheter

Hitra-ordfører Ole Haugen, og Orkland-ordfører Oddbjørn Bang lanserte denne uken et forslag om å søke om å legge ned bommene på Lakseveien, og be staten ta resten av regninga. Hitra formannskap ga sin tilslutning til forslaget tirsdag.