Pengene som blir til overs skal brukes til tre - kanskje fire - nye utbedringer av Lakseveien

Nå er det klarere hvor mye billigere Lakseveien blir - og hva pengene skal brukes til

I skarp sving mellom Røssvika-Slåttåvika ved Valslagsvågen har det skjedd flere utforkjøringer.  Foto: Lars Otto Eide

Nyheter