Bedrifter kan søke om lokale korona-penger

Hitra formannskap (bildet er tatt ved en tidligere anledning). 

Nyheter

Hitra kommune har opprettet et næringsfond for å hjelpe bedrifter som er rammet av korona-epidemien.